Groenploeg Rozenburg

"Bijdrage naar kunnen".

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Paddenpoel overloop gerealiseerd

Vandaag 23 februari hadden we het moedige plan de bestaande in onbruik geraakte drainageoverloop van de Paddenpoel door te prikken met een elektrisch aangedreven rioolontstopper. Deze was door loodgietersbedrijf Ringelesteijn  belangeloos beschikbaar gesteld. Nader onderzoek bracht aan het licht dat de betreffende overloop kapot bleek te zijn. We zijn niet voor één gat te vangen en we brachten plan "B "in stelling. Een nieuwe drainageoverloop maken.  Firma Qualm was genegen ons te helpen met restmateriaal drainagebuis. We hebben een sleuf gegraven en deze buis aangebracht.

De Paddenpoel blijft nu op het juiste waterniveau en dit is één van de voorwaarden om een goede habitat te creëren voor de amfibieën.

We danken loodgietersbedrijf Ringelesteijn hartelijk voor het in bruikleen geven van hun rioolontstopper.

Paddenpoel info:

Poelen zijn voor kikkers, padden en salamanders (amfibieën) van levensbelang. Op een groot aantal plaatsen in Nederland is voldoende geschikt landhabitat voor amfibieën aanwezig. Geschikte voortplantingswateren ontbreken vaak. Door het aanleggen van poelen kan een gebied voor amfibieën geschikt worden. In oppervlakte maken poelen maar een klein deel uit van een gebied. In de toename van het aantal soorten kan de invloed van deze kleine elementen opvallend groot zijn.

Poelen zijn niet alleen belangrijk als voortplantingswater voor amfibieën. Poelen brengen variatie in een terrein. Meer variatie betekent altijd meer planten- en diersoorten. Poelen kunnen dienen als groeiplaats voor water- en moerasplanten, als leefgebied voor insecten en andere ongewervelden, als drinkplaats voor vogels en zoogdieren. Niet alleen de poel zelf maar ook het talud boven de waterlijn kan bij uitstek geschikt zijn voor bepaalde organismen. Denk aan warmteminnende insekten die hun nesten kunnen maken in de zonnige noordoever.   Bron: RAVON