Groenploeg Rozenburg

"Bijdrage naar kunnen".

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Privacyverklaring

                  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Groenploeg Rozenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we transparante informatie geven  over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met  persoonsgegevens. 

Groenploeg Rozenburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet‐ en regelgeving,  waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25 mei 2018. Dit brengt met zich mee dat wij:

‐ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn  verstrekt, n.l u informeren betreffend Groenploeg Rozenburg.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
‐ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
‐ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
‐ Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen  en deze respecteren.

 Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemene zin, vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.